Project Description

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

Βασικό μας μέλημα είναι η συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετά την παράδοση των έργων μας έτσι ώστε να συντηρούνται και να επιτηρούνται όλα τα μέσα πυρασφάλειας σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζουν οι κατασκευαστές ή η νομοθεσία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Πυρόσβεση

Παρέχουμε μεγάλη γκάμα υπηρεσιών στο τομέα της πυρόσβεσης όπως:

 • Σχεδιασμό συστημάτων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης
 • Έλεγχο και συντήρηση των συστημάτων αυτών
 • Εγκατάσταση Ενεργητικής ή Παθητικής πυρόσβεσης και πυροπροστασίας
 • Τοποθέτηση αντλιών πυρόσβεσης και ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων πυρανίχνευσης

Συστήματα Πυρόσβεσης και Πυρανίχνευσης

 • Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο (Πυροσβεστικές Φωλιές)
 • Αυτόματο Σύστημα Καταιονισμού Ύδατος (Sprinklers)
 • Συστήματα ολικής κατάκλισης
 • Συστήματα ολικής κατάκλισης CO2
 • Συστήματα ολικής κατάκλισης INERGEN (IG-541)
 • Συστήματα τοπικής εφαρμογής
 • Συστήματα Κατάσβεσης
 • Πηγές ύδατος

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Καθημερινές 9:00 – 5:00

  210 50 69 865

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Είναι ένα σύστημα που αποτελείται από έναν συνδυασμό τριών αντλιών (jokey, ηλεκτροκίνητη και πετρελαιοκίνητη) που τροφοδοτούνται από μία δεξαμενή νερού και στην συνέχεια μέσω των φωλεών καλύπτουν όλους τους χώρους επίσης μπορεί να λειτουργεί και με παροχή ύδρευσης εφόσον αυτή εξασφαλίζει τις απαιτήσεις του συστήματος. Οι ιπποδυνάμεις των αντλιών, η χωρητικότητα της δεξαμενής, ο αριθμός των φιαλών και γενικά όλες οι απαιτήσεις του συστήματος υπολογίζονται από το μηχανολογικό τμήμα της εταιρίας μας.
Το αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος είναι μόνιμο αυτόματο σύστημα κατάσβεσης το οποίο υδροδοτείται από αντλητικό συγκρότημα που αποτελείται από έναν συνδυασμό τριών αντλιών (jokey, ηλεκτροκίνητη και πετρελαιοκίνητη), υδροδοτούμενες από μία δεξαμενή νερού και στην συνέχεια μέσω σωληνώσεων και των ειδικών κεφαλών (Sprinkler), αυτόματα με την ανίχνευση φλόγας, ξεκινά η κατάσβεση της εστίας πυρκαγιάς.
Στους ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους, όπως χώροι ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, ηλεκτρολογικών πινάκων στους οποίους δεν είναι δυνατό να γίνει κατάσβεση με νερό, γίνεται χρήση κατασβεστικών υλικών, τα οποία είναι κατάλληλα για την κατάσβεση αυτών των χώρων χωρίς να αυξάνουν την επικινδυνότητά τους. Η κατάσβεση γίνεται μέσω αυτόματης ανίχνευσης αλλά και χειροκίνητα. Τα προαναφερόμενα υλικά είναι CO2, φθοριούχα αέρια, ξηρά σκόνη κ.τ.λ. Η μελέτη και όλες οι απαιτήσεις του συστήματος υπολογίζονται από το μηχανολογικό τμήμα της εταιρείας μας.

To Διοξείδιο του Άνθρακα είναι άχρωμο, άγευστο, άοσμο και αδρανές αέριο.

Κατά τη χρήση του δεν γίνεται καμία καταστροφή (σε αντίθεση με το νερό ή την ξηρά σκόνη, όπου σε πολλές περιπτώσεις η χρήση τους προκαλεί φθορές), είναι ακίνδυνο για τα περισσότερα υλικά και δεν μολύνει τα τρόφιμα, δεν είναι διαβρωτικό και είναι δυσαγώγιμο.

Μετά την πυρόσβεση εξατμίζεται ολοκληρωτικά και δεν αφήνει καθόλου υπολείμματα. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε χώρους με ευπαθείς ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, πολύτιμα έργα τέχνης, πίνακες ή χειρόγραφα, αποθήκες εύφλεκτων υγρών, ηλεκτρικούς υποσταθμούς, φούρνους και κλιβάνους.

Επειδή προκαλεί ασφυξία αντενδεικνύεται η χρήση του σε χώρους που υπάρχουν άνθρωποι ή ζώα.

Η τρισδιάστατη δράση του Διοξειδίου του Άνθρακα σημαίνει ότι μπορεί να καταπολεμήσει πυρκαϊές, τόσο κάθετα όσο και οριζόντια. Η γρήγορη κίνηση του δίνει τη δυνατότητα να διεισδύει σε οποιοδήποτε εμπόδιο διαμέσου κάποιου ανοίγματος και να φτάνει σε μη προσπελάσιμα και κρυφά σημεία.

To Διοξείδιο του Άνθρακα είναι ένα σταθερό εμπορικό προϊόν με πολλές άλλες χρήσεις και είναι διαθέσιμο σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Μόνιμο Σύστημα Κατάσβεσης μπορεί να λειτουργήσει είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα και ο αυτόματος έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί μηχανικά και πνευματικά ή ηλεκτρονικά ή από τον συνδυασμό αυτών σε συνάρτηση με τις οποιασδήποτε συνθήκες.

Το Διοξείδιο του Άνθρακα αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου σε χαλύβδινες φιάλες. Η πίεση μεταβάλλεται με την θερμοκρασία και στους 210°C είναι περίπου 59 bar.

Mπορεί να κατασκευαστεί πολλαπλή συστοιχία φιαλών.

To IG 541 Inergen xρησιμοποιείται στην κατάσβεση πυρκαϊών σε ευαίσθητους χώρους, όπως: σε χώρους τηλεφωνικών κέντρων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ευπαθών συσκευών, μηχανημάτων κ.τ.λ.

Το ΙG 541 είναι μίγμα Αζώτου (52%), Αργού (40%) και Διοξειδίου του Άνθρακα (8%), είναι άοσμο, άχρωμο, μη διαβρωτικό και επειδή αποτελείται από αέριο που βρίσκονται ελεύθερα στην ατμόσφαιρα, δεν επηρεάζει το όζον και έχει μηδενική επίδραση στην αύξηση της θερμότητας της ατμόσφαιρας. Το ΙG 541 σβήνει τη φωτιά μειώνοντας το επίπεδο του οξυγόνου στο χώρο κάτω του 13% (σημείο όπου τα περισσότερα υλικά σταματούν να καίγονται).

Ταυτόχρονα το ποσοστό του Διοξειδίου του Άνθρακα που περιέχεται στο μίγμα, προστατεύει όποιον παγιδευτεί στο χώρο της φωτιάς από το χαμηλό επίπεδο οξυγόνου. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν το Διοξειδίου του Άνθρακα που περιέχεται στο αίμα και που ελέγχει την ανθρώπινη αναπνοή, αυξηθεί, τότε η μεταφορά οξυγόνου στον εγκέφαλο αυξάνεται αντίστοιχα.

Έτσι, αν ένα άτομο εκτεθεί σε περιβάλλον με περιεκτικότητα οξυγόνου μικρότερη από 21%, που είναι το φυσιολογικό, τότε παθαίνει υποξογονία, που είναι μια επίκινδυνη κατάσταση. Η ύπαρξη Διοξειδίου του Άνθρακα στο IG 541 δημιουργεί διαστολή των αρτηριών που τροφοδοτούν με αίμα τον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα την αύξηση κατά 15% περίπου του μεταφερόμενου οξυγόνου σ’ αυτό συγκριτικά με την κανονική ατμόσφαιρα. To IG 541 αποθηκεύεται σε φιάλες χωρητικότητας 16,40,60,67,5 και 80 λίτρων.

Τα συστήματα τοπικής εφαρμογής εγκαθίσταται κυρίως σε απαγωγούς χώρων παρασκευής φαγητών, σε αυτές τις περιπτώσεις χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες τα συστήματα τοπικής εφαρμογής ξηράς σκόνης και τα συστήματα τοπικής εφαρμογής Wet Chemical. Οι διαφορές των δύο συστημάτων είναι κυρίως ως προς το κατασβεστικό υλικό τον τρόπο λειτουργίας και ως προς τα εξαρτήματα τους. Η σύνταξη της μελέτης, οι απαιτήσεις, ο υπολογισμός, ο συγχρονισμός και η εγκατάσταση των παραπάνω συστημάτων πραγματοποιείτε από τα εξειδικευμένα τμήματα και συνεργία της εταιρείας μας με πιστοποιημένα υλικά και υπό την επίβλεψη μας.

O πίνακας διαθέτει:

 • Μία έξοδο κατάσβεσης που ελέγχεται για διακοπή ή βραχυκύκλωμα. H έξοδος μπορεί να λειτουργήσει με πυροκροτητές ή ηλεκτροβάνες.
 • Δύο διασταυρωμένες ζώνες για ανιχνευτές πυρός.
 • Μία ζώνη για κομβίο χειροκίνητης ενεργοποιήσεως της κατάσβεσης.
 • Μία ζώνη για κομβίο χειροκίνητης ενεργοποιήσεως για ακύρωση της κατάσβεσης.
 • Τρεις τρόπους λειτουργίας.
 • Ο πίνακας έχει δυο ξεχωριστές εξόδους για σειρήνα.
 • Μία επαφή ρελέ για κατάσταση σφάλματος.
 • Δυο επαφές ρελέ που είναι πλήρως προγραμματισμένες.
 • Κλέμες σύνδεσης με συμβατικούς πίνακες πυρανίχνευσης.

Για την τροφοδοσία ενός μονίμου πυροσβεστικού δικτύου είναι αρκετή μια πηγή ύδατος, εάν μπορεί να τροφοδοτήσει το δίκτυο με την ποσότητα νερού και την πίεση που απαιτείται σε κάθε περίπτωση για την προστασία του κτιρίου. Τουλάχιστον μια πηγή ύδατος πρέπει να είναι σε θέση να τροφοδοτεί το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό σύστημα με την απαιτούμενη ποσότητα νερού μέχρι να τεθεί σε λειτουργία μια δευτερεύουσα πηγή.

Σύμφωνα με την αρμόδια αρχή καθορίζονται οι αποδεκτοί τύποι πηγών ύδατος που μπορούν να τροφοδοτούν ένα μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο:

 • Υδροδοτικό δίκτυο πόλης (προϋπόθεση η παροχή και η πίεση νερού να είναι επαρκής και συνεχής)
 • Υπερυψωμένες ή υπόγειες δεξαμενές Δεξαμενές πίεσης
 • Αυτόματες πυροσβεστικές αντλίες (αντλούν νερό από κατάλληλη πηγή)
 • Πυροσβεστικές αντλίες, ελεγχόμενες χειροκίνητα, οι οποίες τίθενται σε λειτουργία με διακόπτη ή μοχλό, σε κάθε πυροσβεστική φωλιά
 • Συνδυασμός πιεστικών δεξαμενών και πυροσβεστικών αντλιών, χειροκινήτου λειτουργίας

Οι πυροσβεστικές αντλίες μπορεί να αντλήσουν νερό από φρεάτια, λίμνες, δεξαμενές (χαλύβδινες ή από στεγανό μπετόν), ποτάμια κ.λπ. Στις περιπτώσεις που υπάρχει η απαιτούμενη παροχή ύδατος αλλά δεν έχουμε επαρκή πίεση, μπορεί να γίνει σύνδεση πυροσβεστικής αντλίας στο υδροδοτικό δίκτυο της πόλης (μετά από έγκριση της τοπικής εταιρίας ύδρευσης).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επιλέξτε μια από τις υπηρεσίες μας για να δείτε περισσότερα

Φυσικό Αέριο

Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θέρμανση

Μελέτη και εγκατάσταση θέρμανσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ηλιακά

Τοποθέτηση ηλιακών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ύδρευση

Μελέτη και σχεδιασμός εγκατάστασης Ύδρευσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αποχέτευση

Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ζητήστε από τον εγκαταστάτη σας να σας προτείνει ένα συμβόλαιο τακτικής συντήρησης. Έτσι απαλλάσσεστε από την υποχρέωση να θυμάστε κάθε πότε πρέπει να κάνετε συντήρηση των συσκευών σας και από το άγχος της ασφάλειας σας.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Έχετε ανάγκη από εγκατάσταση φυσικού αερίου, υδραυλικές εργασίες ή θέρμανσης; Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

   ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

   210 50 69 865

   ΓΡΑΜΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

   697 242 5984

   ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

   Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00πμ–5:00μμ

   ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

   210 50 69 865

   ΓΡΑΜΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

   697 242 5984

   ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


   Δευτέρα-Παρασκευή:
   9:00πμ–5:00μμ